Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ

Συνάδελφοι,
Στα πλαίσια της διαθεματικής προσέγγισης του κειμένου Καλλιπάτειρα της ενότητας 9 των αρχαίων ελληνικών της β΄ γυμνασίου και ως μία άλλη πρόταση απέναντι στον παραδοσιακό, μετωπικό τρόπο μετάδοσης γνώσεων γύρω από τους αρχαίους ολυμπιακούς αγώνες, μπορείτε να προβάλλετε στην τάξη τα δύο παρακάτω βίντεο. Κανονικά πρόκειται για τρία βίντεο. Εδώ, παραλείπεται το δεύτερο, ώστε να μην καταντήσει κουραστική η προβολή. Παρακάτω παρατίθενται τα βίντεο.
Το πρώτο


και το τρίτο βίντεο
Φυσικά όλα αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος και του μαθήματος της λογοτεχνίας της β΄ γυμνασίου (ενότητα αθλητισμός, Λ. Μαβίλης, Καλλιπάτειρα). Την προβολή των βίντεο θα μπορούσε να συνοδεύσει ένα φύλλο εργασίας με ερωτήσεις πάνω στις προβολές, ώστε να εξασφαλιστεί  η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των μαθητών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: